Arkiv / referater / 2013.04.23 bestyrelsesmøde
Vi tør det, vi gør det!

2013.04.23 bestyrelsesmøde

Referat
Tilstede: Lise, Magnus, Nicklas, Stefan, Søren, Jasmin, Jesper, Mikael.

Dagsorden, bestyrelsesmøde aktiv ung 3320:
Valg af dirigent/ protokolfører. Stefan/Mikael.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. Godkendt, ingen kommentarer.

Meddelelser/orientering:
Økonomi, tilskud. Morten er i dialog med kommunen omkring tilskud.

Kassér situation. Morten og Mikael er midlertidigt på denne opgave til kassér er fundet. Aller leder efter potentielle emner. Andre kommentarer… Spørge ISS om hjælp? Stefan spørger fodbold forbi de har købt et nyt regnskabsprogram, som måske er brugbar løsning. Handelsskolen, er der er nogen der vil hjælpe? Følges op på næste bestyrelsesmøde.

Ad hoc grupper: Hvem er med? Hvor langt er vi? Hvem ved hvad,
 • Klatrevæg. Jasmin og Mikael. Fået tilbud fra firmaet Abekatten. Tilladelse til bygning i Skævinge hallen indhentet fra Hillerød kommune. Processen er nu at få samlet nok frivillige i Skævinge der vil klatring. Arbejder med tanken om det kan blive en byg selv løsning af hensyn til den noget lavere økonomi. Er ”byg din by” via DR interessant? Jasmin, Magnus, Lise er sat på sagen. Deadline 6. maj!
 • Parkour + færdiggørelse af parkourpark v. Nicklas og Magnus. Tegninger omkring de resterende areal. Sendes til Mikael, da Ejendomme gerne vil orienteres om udviklingen af området. Redskabsskuret, det gamle rives ned,et nyt bygges op! Containere skal væk. I skuret vil der være en parkourafdeling til materiale,
 • Air track til AU3320 v. Søren. Søren uddelte overdragelsesaftale. Blev gennemgået. Bestyrelsen besluttede flg.: Enstemmigt vedtaget. Aftale vedhæftet i fremsendt email til orientering.
 • Musikprojekt ved Jesper. Henrik, som er Jespers ven, er kommet med ind over. P.t. undersøges det hvordan økonomien skal skrues sammen. Danseskole? Stand på fredag til MAX8313.
 • Sæbekasseløb v. Lise. Efterlyst mennesker der vil være med. I idrætsugen, gerne på vejen, lukke bymidten ned, omkring multibane? Street race – gade mod gade.
 • pump ’n’ trail v. Søren. Trial, søgt penge i trygfonden ellers d.i.y projekt. Placering, i forlængelse af parkourpark. Kombineres med tegning i pkt. ”parkour”.
 • Dyremosegård, lille lade. Klubhus etableret, arbejdes på en DM afd. i 2014,
 • Lokale ved Føllegård, tidligere trial lokale. Hvad skal der ske? Punkt på næste møde.
 • Shelter og bålplads. Bålplads kan opstilles, Søren arbejder med en Lasse om at få bålplads etableret, shelterdelen kræver stadig et økonomisk tilskud. Jesper’s adgang til et shelter er ikke længere aktuelt. Bålplads kan ikke lade sig gøre, Mikael undersøgere nærmere hvorfor. Søren skoleleder spørges.
 • Kreativ billedskole. Kører i næste sæson.
 • Heart beach. Lederne i sfo/klub og skole skal overbevises. Men om hvad? Mikael undersøger nærmere….
 • Hjemmesidenwww.aktivung3320.dk Promovere på skærmen i Super Brugsen. Stefan spørger brugsuddeleren om sponsorat.
 • Teen badminton, mange børn i starten, gået i stå. Sidste gang i onsdags. Inviteres til næste møde med henblik på hvad der skal ske fremadrettet.
 • din drøm din by” , udsættes til næste gang.
 • Springgymnastik, udsættes til næste gang.
 • Søndagsbold, i live men facebook driller, der er noget der ikke er som det plejer,
 • Street soccer. Kører ikke p.t. Standby.
 • Motocross…. Bliver stående, Emil
 Beslutningspunkter.
Se underpunkter i pkt. 4.!
 
Evt.
 • Kommende møder: se forslag nedenfor!!!
 • Mødekultur; forventninger, brug af facebook, outlook, sms, hjemmeside…. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
 • PR: foreningerne på intra, grafisk materiale. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
 • Frivillig børnepasning, idé ved Jasmin. Fik en god snak om hvorvidt det er en god ide eller ej. Bestyrelsen valgte ikke at tage emnet videre.
Forslag til bestyrelsesmøder 2013/2014, tirsdage kl. 19-21.30 i Maxi. Rundsendes til
-       D. 11. juni , evt. møde med ejendomme v. Christiane. Møde sættes særskilt på dagsorden!!!
-       D. 13. august
-       D. 15. oktober
-       D. 10. december, generalforsamling?
-       D. 11. januar
-       D. 11. marts
-       D. 13. maj
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com