Arkiv / referater / 2013.06.11 bestyrelsesmøde
Vi tør det, vi gør det!

2013.06.11 bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 19.00-21.30.

Sted: Maxi, Nygade 12, 3320 Skævinge

Deltagere: bestyrelsen i Aktiv Ung 3320. Suppleanter og samarbejdspartnere er velkomne til at deltage.

Bilag: se mail indkaldelse!

 

Dagsorden, bestyrelsesmøde aktiv ung 3320:

 • Valg af dirigent/ protokolfører. Lise/Mikael
 • Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. Godkendt. Ingen yderligere kommentarer.
 •  Meddelelser/orientering:
 • Økonomi, tilskud. Orientering ved Mikael.
 • Kassér situation. Lise’s mulighed ikke mulig. Jesper Ferry blev valgt, med Nicklas i mesterlære og Morten som samarbejdspartner.
 • Underskrivelse af regnskab! Underskrevet! Mikael afleverer til Folkeoplysningen.
 • Demokratimøde i Hillerød orientering ved Morten. Borgmesteren ville meget gerne hilse på J Hun skal være så velkommen noget så velkommen! Hun kan komme i praktik som Ung i Skævinge. Invitér til idrætsugen sammen med Claus Markussen.
 •  Indkomne forslag: Uge 33; idrætsuge. Hvad skal der ske? Fordeling af evt. arb. Opgaver etc.:

- Aktiv Ung 3320 bod; Jesper, Jasmin, lise. Stefan kommer også et par timer.

- Show air track + boksekamp + Team Yijo på stængerne, Morten kontakter Yijo! Parkour show v. Nicklas og Magnus.

- Fælles for alle aktiviteter er de foregår Lørdag, men søndag er også god pga. velbesøgt loppemarked!

- Borgmester og Claus Markussen inviteres, gerne i bokse ringen i henholdsvis blåt og rødt hjørne J. Tidspunkt for politiker besøg?

- Info til Lasse i denne uge!!!

- Køb en t-shirt inkl. Børnepasning, alternativt. Kr. 10 for én time ved/med airtrack.

- Hoppeborg, Søren.

- Tegnevæg med ”din drøm din by” / ”mal din by”.

- Bygge en klatrevæg til børnene (aka Holm og Rudi)? Mikael og Morten

- Aktiv Ung er der til max kl 19…. For herefter giver vi plads til fadbasserne m.v. overtager scenen. Lørdag er fokus, men søndag er også god.

- Koordinering foregår imellem medlemmer efter bestyrelsesmødet via mail.

- Koordinering vedr idrætsugen med Lasse fra IIS omkring telt, strøm m.v.

- nye T-shirt. Besluttet at trykke nye t-shirts til salg.

 • Aktiv Ung 3320 – Mentor. Uddannelse i HUV regi, udgangspunkt i Aktiv Ung 3320, pilot projekt, eks. Ventilen med de stille osv. Næste step møde med interessenter om det fortsatte arbejde. Bestyrelsen bakker 100% op om projektet. Mikael prøver at tage den op på Basen for at finde et bud på en god projekt start. Evt. krydret med best practise fra eks. Mentor program i Roskilde.
 • Hillerød kommunes frivilligepolitik + handleplan for frivilligområdet. Kort gennemgået af Søren.
 • Info fra frivilligcentret og §18/§79 ansøgninger. Se evt. her LINK!
 • DIT Skævinge (Do It Together). Info om projektet samt forventet lancering. Orientering ved Søren.
 • Beachvolly. Info om projektet samt forventet lancering. Ved Søren.
 • Bmx, pump ’n trail. Info om projektet og orientering.
 • Parkour + færdiggørelse af parkourpark + skur. Se mail fra Christiane fra Drift & Service! Sammenkørt med bmx + beachvolley + parkour punkt.
 • Beachvolley er på vej, penge mangler til sand, skal laves en faskine til kabler, gerne inden sommerferien
 • Tryg fonden søgt, forventer 1. september.
 • Christiane og Søren snakker sammen om fjernelse af legeredskaber.
 •  Ad hoc grupper, update: Hvem er med? Hvor langt er vi? Hvem ved hvad?

Klatrevæg. Boulder etape. Projektet er nu inddelt i etaper, hvor vi starter med en bouldervæg, der på et senere tidspunkt kan udvides til rebklatring.

Musikprojekt. Lever stadig.

Motocross. Intet nyt, men lever stadig.

Dyremosegård, lille lade. Trial kører Stadig. Kenneth har lige modtaget årets cyklist pris for sit arbejde med trial – stort TILLYKKE J

Lokale ved Føllegård, tidligere trial lokale. Lukket af med spånplader. Ingen adgang!!!

Shelter og bålplads.Vi har tilladelse, så det er egentlig bare ressourcer ved etablering vi mangler.

Kreativ billedskole. Kører fint.

Heart beach. Starter stille og roligt. Mikael har stadig en stikken finger i jorden tilgode hos Søren Vestergård vedr. etablering.

PR: Hjemmesiden www.aktivung3320.dk , facebook. Reklame skærm i Brugsen. Blev ikke gennemgået.

”din drøm din by” . Skal udbygges til indskolingen og mellemtrin, og ikke kun i udskolingen. Jasmin’s idé om at udbrede konceptet til alle skolens elever.

Air track til AU3320. Skolen vil gerne være med! Så nu er det en 1/3 Aktiv Ung 3320, 1/3 Klub, 1/3 Skole når det kommer til dækning af vedligehold! Enstemmigt vedtaget.

Søndagsbold. Prøver ihærdigt, men pt ingen respons…

 

 • Beslutningspunkter. Se de enkelte punkter ovenfor!

 

 • Standby. Orienterings punkt!!!

Springgymnastik. Stand by

Sæbekasseløb. Standby.

Street soccer. Stoppet.

Teen badminton. Stoppet.

 

 • Evt.

Skolen, idrætsprofil skole. Handler om at få bevægelse ind i undervisningen! Måske bygning af klatrevæg (bouldervæg) m.v. kan krydsbefrugtes ad denne vej.

 

 • Kommende møder:

D. 13. august

D. 15. oktober

D. 10. december, generalforsamling?

D. 11. januar

D. 11. marts

D. 13. maj

Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com