Arkiv / referater / 2013.11.19 bestyrelsesmøde
Vi tør det, vi gør det!

2013.11.19 bestyrelsesmøde

Bestyreksesmøde AU 19/11 2013

Tilstede: Søren, Jesper, Mikael, Magnus, Leila, Lise

Ref: Lise

 • Genneralfors.

Vi spørger Helmer om normal proceduren og vender tilbage til punktet næste møde.

 • Rulleskøjter.

Efter ønske overvejes at starte "rulledisko" i hallen. Sjov musik, lys, indendørs skøjter osv. Anders har kontakt til Alsønderup. Ønske om at søge midler til indkøb af skøjter. Talte om at være opmærksomme på om det vil konkurrere med olliestedet. Lise kan skaffe kontakt til rulleskøjteklub i Hvidovre. Bestyrelsen arbejder videre med projektet.

 • Airtrak / Parkour

Træneruddannelse: 15-16 år er alrdersgrænse.

Der er talt om vedligehold af airtrak, men gym foren vil hellere fortsætte med at bruge deres egen, men vil gerne bruge den som reserve. SFO har ikke meldt tilbage. Før nytår skal der indgås aftaler om vedligehold med sfo. Ansvarlig: Magnus

Magnus er stødt ind i udfordringer omkring adgang og nøgle til hal. MAgnus kan tilsyneladende ikke få udleveret nøgle til hallen da han er elev på skolen, men dag han er ansat som træner af ungdomsskolen forstår vi ikke problemet. Magnus kontakter Karsten på ungdomsskolen. Karsten må så kontakte skolen hvis der er sker yderligere komplikationer.

Allesandro ønsker at oprette parkourhold i samarbejde med AU og gymnastik foreningen. Da Magnus allerede har den ønskede målgruppe, vil Søren og Magnus kontakte Alec og sfo for at forslå opstart af hold for yngre gennem sfo.

 • Shelter

Unge over 18 mangler et sted at opholde sig. Ide om at opbygge shelter i nærheden af parkourstativer, hvis de unge selv er med til at bygge op. Mikael kontakter sheltergutten og spørger til priser.

 • Dyremosegård

Crossfitness er startet og har faciliteter på gården. Leila oplyser at der normalt trænes udenfor. Muligheden for at lave ungdomshold overvejes.

 • Blackbirdprojekt

Planlægning og opstart af opsynspatrulje. Der er arrangeret møde med natteravne i januar om at etablere en gruppe i Skævinge

 • Klatring

Projektet er nedjusteret til mindre, modulagtig opsætning som kan udvides efterhånden som midlerne er til det. Væggen forsøges bygget i samarbejde mellem alle parter da alle vil kunne bruge væggen.

 • Din drøm din by

Kunne evt. tages op gennem elevråd. Magnus mener godt det kan gøres men vil gerne tale m. Nicklas.

 • Street organisationen "Gam3"

Har inviteret til arrangment med overskriften "ungeinddragelse og selvorganiseret ungekultur". Mikael vil gerne deltage m. et hold. Morten og Mikael planlægger.

 • Føllegård

Forslag om samarbejde med FG alive om evt musik eller andre arrangementer. Herunder også diskussion om "Dit Skævinge" og hvordan vi udbreder kendskabet til AU, FGA og DS

 • Sæbekasser

Lise og Morten taler sammen om mulighed for at bygge biler i skole/sfo

 • Evt.

Der tales om DGI lokaler og udbygning af frederiksborghallen, løst og fast.

 

Næste møde: 17/12 kl.17.30 i krea - bemærk at tidspunktet er rykket!!!

Punkter til næste møde:

Tale om roller og rollefordelinger og hvilke forpligtigelser, forventninger osv. vi hver især har.

Fastæggelse af mødestruktur, mødekontinuitet (hvordan og hvorofte vi skal holde møder) osv.

Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com