Arkiv / referater / 2013.12.17 bestyrelsesmøde
Vi tør det, vi gør det!

2013.12.17 bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag d. 17. december 2013 kl. 19.00-21.30.
Sted: Maxi, Nygade 12, 3320 Skævinge
Deltagere: bestyrelsen i Aktiv Ung 3320. Suppleanter og samarbejdspartnere er velkomne til at deltage.
Bilag: se mail indkaldelse!
 
Dagsorden, bestyrelsesmøde aktiv ung 3320:
 
Valg af dirigent/ protokolfører. LiseMikael
 
Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. Godkendt. Ingen yderligere kommentarer.
 
Meddelelser/orientering:
Økonomi, tilskud. Stefan har orienteret omkring støtte fra Telcon på ca. kr. 22-25.000. Orientering ved Mikael.
Kassér situation. Lise’s mulighed ikke mulig. Jesper Ferry blev valgt, med Nicklas i mesterlære og Morten som samarbejdspartner.
Underskrivelse af regnskab! Underskrevet! Mikael afleverer til Folkeoplysningen.
Demokratimøde i Hillerød orientering ved Morten. Borgmesteren ville meget gerne hilse på J Hun skal være så velkommen noget så velkommen! Hun kan komme i praktik som Ung i Skævinge. Invitér til idrætsugen sammen med Claus Markussen.
 
Møderække, generalforsamling, regnskab, Indkomne forslag: oplæg fra sidste bestyrelsesmøde: Min rolle/rollerne i bestyrelsen/ forventninger/ suppleanternes rolle/. Hvad skal vi egentlig her?
5 minutter til hver omkring ovenstående
 
i gang…
Klatrevægsprojekt. Fået de første kr. 20.000 fra boligsocial pulje. Et samarbejde mellem klub, skole, SSP og aktiv ung 3320. Morten Porsgaard. Regner med et total budget på ca. kr. 80.000,-

Shelter. Kan projektet være i skolen, som praktisk foregår på Skovskolen? Søren Jensen

Skate. Løbehjul/scooter, skateboard, rulleskøjte, tur til malmö, samarbejde med sløjdlærere, Tobias.

Parkourpark, nye tilbygninger, nyt underlag som Lille lyngby har bygget, Magnus. Mangler kr. 5000.

Sæbekassebil. Tobias og Lise. Tobias byggeri og skoledel, hvor Morten supplerer. Lise selve løbet.

DIT skævinge, laver hjemmeside med alle medlemsforeninger/ fælles facebook.
Beachvolly, samarbejde med teknisk forvaltning om stænger. Forår starter det op igen.
 
Økonomi. Tilskud på kr. 22-25.000,- fra Telcon.
 
Børneattester. Leila tager ansvar.
 
Således blev ordene...
Morten, Grabow, Magnus, Lisa, Leila, Tobias (elevrådsformand), Helmer, Søren, Mikael.
 
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com