Arkiv / referater / 2014.03.18 bestyrelsesmøde
Vi tør det, vi gør det!

2014.03.18 bestyrelsesmøde

Inviterede: Bestyrelsen i Aktiv Ung 3320, suppleanter, samarbejdspartnere, m.fl. er velkomne til at deltage.

Bianca (formand i den nystiftede klatreklub) og Sofie (næstformand) fra 3320 Klatring deltager også.

Deltagere: Tobias, Magnus, Jesper, Lise, Laila, Kristine (billedskolen), Bianca (klatring), Sofie (klatring), Søren (klub), Morten (Skole)

Afbud: Mikael (SSP), Stefan

Fraværende: Helmer, Nicklas


Dagsorden, bestyrelsesmøde aktiv ung 3320:


1.      Valg af ordstyrer og referent.

Referent: Morten

Ordstyrer: Sofie


2.      Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Tobias Grumstrup – staves sådan. Ellers godkendt.

 

3.   Bestyrelsesmedlemsliste (opdatering til hovedforeningen med e-mail og telefon nr.)

Forbeholdt best.medl. og derfor ikke tilgængeligt her på siden - kontakt i stedet via vores kontaktformular :)

4.   Børneattester

Laila har sørget for børneattester og aflever.

Stefan og Nicklas mangler at udfylde.

 

5.      Meddelelser/orientering:

o   Skævinge møde i Frederiksborg Centret med øvrige interessenter fra 3320.

 • Økonomi, aktivitetstilskud, airtrackpumpe (parkour)

Dækning af ad hoc beløb i AU3320;

Bod til idrætsuge, salg af trøjer

 

 • Bankansvarlig med adgang til konto

Morten Porsgaard skal have adgang til bank.

Jesper skal konto-kik.

 

 • Intro klatrepige(r)

Formand (Bianca) og næstformand (Sofie) orienterer om:

 • Har haft inspirationstur til andre klatreklubber.
 • Godt for store og unge, hold, skoleje, holdkontingent…
 • Tilladelser (farver, reklamer, sponsorer, skilte i hallen?)
 • Facebook-gruppe (facebook.com/klatring3320)

Lise har skaffet nogle stole, borde, elkedel, kopper (står på Lise’s arb i Herlev)

Lise og en veninde vil gerne være en del af ”gruppen”.

Sikkerhed: Hjælpere (instruktøruddannelse), skilte med orientering om sikkerhed i hallen,

Orienter andre gennem Dit Skævinge, hjemmeside m.m.

Dit Skævinge reklameposters (med Klatring 3320 på bagsiden)

Træ: Nicklas -> Stark, Grum –> far, Bianca -> Stark


6.   Telcon

 • inden 1. maj

Fordelingsnøgle?

 • 7.000,- til både Parkour, Klatring og Skate. 1.000,- til boldbur med lås til åben aktivitet på multibanen (udvalgte nøglepersoner). Resterende til Billedskole.
 • PR-brev til Telcon med billeder o.l. (hver afd. skriver hvad tilskuddet og tager billeder)
 • PR-brev sammensættes Lise og Søren senest 11. april, gerne før.
 • Spg. til Stefan/Telcon: Hvornår modtages midlerne?? Skal der sendes regnigner?


7.    Idrætsuge 33

 • ...nu - deltager vi? og med hvad?

Forslag fra hovedforeningen:

Telt med bordtennisborde, playstation m.m., hvor Aktiv Ung også kan være.

 

Forespørgsel på airtrack? Magnus står gerne for airtrack.

Brug af airtrack evt. 10,- kr for 10 min? 100,- for Aktiv Ung trøje,

 

Magnus spørger de andre (bl.a. Alessandro) om Parkourshow?

 

Opslagstavle med aktiviteter under uge 33 og hvad Aktiv Ung laver generelt

Salg af trøje og div. (evt. badgets, lodsedler…)

 

Billedskole-event:

Salg af billedskolebilleder? Ansigtsmaling? Mal dit eget postkort?

Mal Dit Skævinge? Papir til billedskole-event…

 

Besøg klatrevæggen

 

Dit Skævinge reklame

 


8.      i gang… (Lene fra kommunen vil gerne høre nærmere)

o   Klatrevægsprojekt (økonomi, indkøb, byggeri, Alice)

o   Shelter

o   Skate

o   Parkourpark

o   Sæbekassebil

o   DIT skævinge, laver hjemmeside med alle medlemsforeninger/ fælles facebook

o   Beachvolley


9.      Møderække, Indkomne forslag, evt.:

 

 • 2 punkter til beslutning - materiale er rundsendt
  • Oprettelse af - Linkedin Profil [Dit Skævinge / Aktiv Ung] estimeret årligt budget kr. 1.500 - 2.300
   • Evt. i sammenhæng med Mentorordning

Oprettelse er enstemmigt besluttet.

 • Indkøb af 2 låse til boldbur ved multibanen (estimeret udgift kr. 1.000,-)

Accepteret under Telcon midler

 

 • 1 punkt til orientering
  • Dit Skævinge

 

 • Kulturdag på Føllegården? Kig/tænk nærmere til næste møde

 

Formanden takkede af (møde afsluttet) 19:55

 

Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com