Arkiv / referater / 2014.11.06 bestyrelsesmøde
Vi tør det, vi gør det!

2014.11.06 bestyrelsesmøde

2014.11.06 referat au3320
Tilstede: Mikael, Søren, Morten, Magnus, Lise, Nicklas
Afbud: Jesper, Stefan, Tobias

Dagsorden:
• Valg af dirigent; fælles.
• Bordet rundt med inputs til dagsorden.
• Referat er primært et beslutningsreferat!

# klatring;
o Økonomi ifh. til helhedsplan Skævinge; 133.000,- + 7.000,- + 30.000,- orientering v. Morten
o Skyggelagen til afskærmning af klatrevæggen. Joachim B. C. spørges om de har et gammelt molton/ scene tæppe fra en tourne der ikke længere skal bruges. Søren J. spørger B.C. og vender retur med økonomien!
o Lise har indkaldt til klatreklubsmøde i næste (uge 46, tirsdag d. 11. nov.) så bl.a. formaliteter kan være i orden, regler, kontingent. Væggen var åben i søndags, hvor der blev høstet nogle praktiske erfaringer. V. lise
o Grum, Isabella og Morten vil dele et klatrehold onsdage kl 16-17. v. Morten. Børnehold hverdag 16-17. Desuden mulighed for klatring lørdage til kl. 14:30.
o Førstehjælp; køleposer, førstehjælpskasse m.v. Skal indkøbes. Ansvarlig Lise!
o Købe et par låse til vores nye jernskab sponsoreret af ISS. Søren J. bestiller!
o Øjebolt 10mm indkøbes 8 stk. til indklipning af reb der skal holde klatremadrasser oppe i forbindelse med lukning af klatrevæggen. Dette er relevant ved eks. turneringer i hallen så ikke-medlemmer uhæmmet slider på madrasser og væg. Derudover karabiner som Søren sørger for!
o Pictogrammer (stickers) på madrassen med ”ingen sko” og på væggen ”ingen klatring”. Mikael er ansvarlig!
o Skilte. Bestilling hos Bendix. Søren J. er ansvarlig!
o Ekstra sko; 41-46. Søren finder ud af om klubben skal bruge et set også… Giver mikael besked. Mikael ansvarlig for bestilling.
o Optælling og bestilling af træ, bolte, skruer, beslag, m.m. - Kasper K og Nicklas G
o Indkøb af 2 stk skruemaskiner. Ansvarlig Søren!
o 4x4 stolper til topkiler. Ansvarlig Morten!
o Betaling af medlemskab og klubreglement Lise og Morten!
o Klatrekurser. Ansvarlig Mikael.
o evt. tilføjelsesmadrasser.

# parkour;
o Økonomi ifh. til helhedsplan Skævinge; 25.000,-
o Morten bestiller materialer. Alessandro + drenge på 8. årgang. Materialer indkøbes nu, byg ca. marts.
o Parkour og skate skal bruge container, som skal indkøbes. Container skal have friskluftsventilation og kunne ”trække” vejret/ ventilation for at forhindre skimmel, gerne 20 fods + 10 fods. Ansvarlig Mikael!
o Bestilling af elektriker til 400v stik, kapel på airtrack! Søren J. + Magnus!
o Resten af økonomien bruges til indkøb af faldunderlag og så må vi se hvor vi står økonomisk. Morten!
o Reparation af airtrack. Magnus!
o Eftertjek på arealet. Låsevædske + umbroco mm er ukendt. Morten & Magnus!

# skate;
o Økonomi ifh. til helhedsplan Skævinge; kr 35.000.
o To frivillige er Mikkel og Sten som frivilligt er med indover som tovholdere og medudviklere. Sten er dog pt. sygemeldt. Morten laver bestillinger til U-rampe!
o Mikael rykker på anden mulighed til Skatelite!

# shelter;
o bestil et stk shelter, Mikael ansvarlig!. Rest penge bruges til etablering af pump ’n’ track, via Heino! Ansvarlig Søren!

# beachvolley.
o Gamle skilte rør som er i overskud andetsteds fra. Mikael undersøger via Ejendomme, Christiane. Hovedansvarlig Søren!

# telcon.
o 7000 til klatring, 7000 til skate

# boldbur. Ikke gennemgået

# DIT Skævinge.
o Økonomi ifh. til helhedsplan Skævinge; kr 10.000 + kr 50.000. Ansvarlige Søren + Lasse (ISS)

# Andet; lyd ved Kornmarken (14.995 ud af 27.000 i rest fra Shelter budget), lys, bålplads og bænke, Heino vedr pump ’n’ trail track.

# ”tændrørerne”. Autovikingerne – en motorklub i Frederikssund – er ved at lave et rally koncept med 8 drenge fra Skævinge som gerne vil køre friskt i bil. Dansk metal har 2 rally biler man kan bruge, og dette koster kr. 7000,-. Aktiv Ung bestyrelsen indstillet på at støtte med nævnte beløb. Vil de gerne være en del af aktiv ung? Måske, men det giver mere mening de er medlemmer i Autovikingerne. Organiseret motorsport.

# værktøj; Grabow laver listen og bestiller via Morten og hans kontakter i byggemarkederne. Det tjekkes om hvorvidt vi har værktøj i forvejen eller ej.

# bordtennis. De vil gerne være en del af aktiv ung 3320.

Punkter til 2015:
# Idrætsugen 2015
# kreativ billedskole, Kristine
# Heart Beach
# General forsamling inden februar. Mikael indkalder!

Mvh
Mikael, referent
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com