Hvad er Aktiv Ung 3320 / Aktiv Ung 3320 Normer
Vi tør det, vi gør det!

Aktiv Ung 3320 Normer

Aktiv Ung 3320
Alle initiativer, som kan skabe aktivitet for børn og unge i Skævinge, er meget velkomne.
Du vil altid kunne få hjælp og støtte til at få dit projekt i gang, men det kræver af dig, at du selv brænder for det og vil arbejde for at udforme projektet, så andre kan forstå og blive interesseret i, hvad du forestiller dig, at projektet skal resultere i.
 
Aktiv ung 3320 bygger på følgende værdier:
  • Dialog
  • Demokrati
  • Forskellighed gør stærk
Alle tre værdier indgår i Aktiv Ung 3320’s slogan: ”hvis du har gode idéer, eller brok, til hvad der skal ske i Skævinge, melder du dig selv til den gruppe der skal gøre noget ved det.”
 
Hvis du ønsker at bruge platformen ”Aktiv ung 3320” er der nogle normer, som skal overholdes.
 
Dialog skaber dynamik
Dialog er udgangspunktet for ethvert frugtbart menneskeligt socialt samvær. Dialog er det fundament der skal skabe gensidigt engagement og gejst i Aktiv Ung 3320. Derfor forventes det, at du informerer Aktiv Ung 3320 om dine ideer, og ønsker på et tidligt tidspunkt i planlægningsfasen, således at vi kan oplyse dig om, hvorvidt dit projekt kolliderer med andre igangværende projekter, eller om du eventuelt kan have glæde af at samarbejde med andre med lignende ideer.
 
Demokrati, en livsstil og ikke flertalsafgørelserI Aktiv Ung bæres alle aktiviteter af ildsjæle. Ildsjæle der plejer deres sjæls ild med initiativer der giver dem energi, mening og mulighed for at udfolde sig. Idealet er, at alle initiativer i Aktiv ung 3320 udgår fra ildsjælene selv, og de styrer initiativerne selv. Initiativer kan være alt, og deltagelse i initiativer ses som en vigtig læringsproces der skal styrke de politiske handlemuligheder. At være demokratisk indeholder for os: deltagelse, handling, projekter, læringsproces og legitimitet. Forskellighed gør stærk
 
Forskellighed er en styrke, og vi kan lide originaler. Vi respekterer hinanden, og det forventes af dig, at du respekterer Aktiv Ung 3320 og vores 3 værdier!
 
Det praktiske
- Det forventes af dig, at du udformer et budget for aktiviteten og orienterer bestyrelsen om, hvordan du tænker dig at få det finansieret. Af hensyn til sammenhængen bedes du orientere bestyrelsen om, f.eks. hvilke fonde du søger, og om du fik støtte.
- Bestyrelsen orienteres om ansøgninger til kommunen.
- Du kan bruge begrebet Aktiv Ung 3320, hvis du er en del af dette netværk.
- Bestyrelsen forbeholder sig ret til at gribe ind ved uhensigsmæssigt brug.
 
Fordelene ved at bruge platformen ”Aktiv ung 3320” er blandt andet:
  • At vi allerede er etableret som en selvstændig afdeling af Idrætsforeningen Skjold Skævinge, (ISS) og med egen bestyrelse.
  • Der er udformet vedtægter
  • Der er etableret SE/cvr.nr. og bankkonto
  • Vi er godkendt i Hillerød Kommune som forening med ret til at bruge kommunens bygninger og modtage aktivitetstilskud til unge medlemmer under 25 år
  • Vi har et godt ry i lokalområdet og i kommunen og nyder i øjeblikket kommunens bevågenhed og velvilje
  • Vi har udmærkede kontakter til kommunens politikere og forvaltning.
  • Vi har mange kontakter blandt de unge i området, bl.a. via vore Facebook-sider. Ingen andre end bestyrelsen kan forpligte Aktiv Ung 3320 økonomisk eller på anden måde! 
Du kan finde os på Facebook her: Aktiv Ung 3320
 
Du kan finde bestyrelsen og samarbejdspartnere her: Aktiv Ung Bestyrelse
 
Du kan kontakte os: her
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com