Hvad er Aktiv Ung 3320 / Historien
Vi tør det, vi gør det!

Historien

Stefan og Helmer er til møde på Føllegården i 2010, som repræsentanter for fitnessforeningen. Her er repræsentanter fra Hillerød kommune til stede, og snakken falder på smadrede vinduer samt hærværk i Skævinge. Stefan og Helmer siger lidt i provokation, at hvis kommunen giver ”os” (Fitness) pengene i stedet for penge til nye vinduer, så vil vi kunne aktivere de unge der går og keder sig.

Derefter gik det stærkt! Kommunen tog hurtigt kontakt til os da et lignende projekt var i gang andet sted i Skævinge. Vi blev derefter sat sammen med Mikael (SSP), Heidi (12eren) og Morten (skolen), hvor vi her blev enige om at starte Aktiv Ung 3320 op, og samle og styrke de fælles aktiviteter der var i gang.

Aktiv ung 3320 opstår som et uformelt frivilligt netværk i foråret 2011.

Ønsket er at danne et netværk af mennesker i alle aldre, med det formål at hjælpe hinanden med at skabe aktiviteter med og for unge i 3320 [Skævinge], samt opsamle ideer fra de unge og hjælpe dem til at realisere drømmene.

Morten havde allerede fået uddannet 2 personer til street fodbold inden Aktiv Ung 3320 var en realitet. Street fodbold kom meget hurtigt på skinner, og kørte som vores første aktivitet. Afslutningsvis vandt vores første turneringshold sølvmedaljer til DM for U13.

Næste aktivitet der kom i gang var søndags bold, som var en lidt anakistisk aktivitet, hvor det er dem der møder op der bestemmer hvad der skal laves af aktivitet. Rundbold ,høvdingebold, fodbold,  basketbold etc.

Efterhånden kommer der flere og flere til. Og der kommer idéer til nye aktiviteter. Der hold der træner Parkour, der arbejdes på at få lavet en udendørs bane på græs arealet ved udskolingen ved Skævinge skole. Parkour og Trial er tænkt som  hovedaktiviteterne.

Vi forestillede os i opstartsfasen, at: 
  
 -  genetablere beachvolley banen på græsarealet ved skolen
 -  restaurere naturlegepladsen samme sted
-  opbygge en parkour park i forbindelse hermed
-  skabe et samlingspunkt i form af en bålplads
-  udnytte den nye multibane ved hallen til blandt andet street-fodbold
 
Ved de første kontakter til unge kom forslag til:
-  organisering af løb
-  organisering af street-fodbold
 
Og ved det aller første møde, med en større gruppe elever fra Skævinge Skole, fremkom en stor mængde ideer, hvoraf der blev opstillet en prioriteret liste – begrænset til 6 forslag:
 
- renovering af klubhus (17stemmer)
- flere aktiviteter (14
- skøjtebane/hal (11)
- bålplads (10)
- udendørs koncerter (7)
- svømmehal (6)
 
Der er allerede således siden opstart i 2011 organiseret street-fodbold, ”Søndagsbold” , Springgymnastik, parkour, lavet parkourpark, klatring, cykel trial, demokratimøde med de unge og meget meget mere ♥
 
Tryk på arkiv for yderligere info: arkiv
Aktiv Ung 3320 | 3320 Skævinge  | aktivung3320@gmail.com